29 nejdůležitějších klávesových zkratek pro Mac

Pokud se řadíte mezi uživatele Macbooku, neměla by vám uniknout sada následujích 29 klávesových zkratek pro vysokou efektivitu vaší práce.

Základní zkratky

 • Command-X: Vyjmout
 • Command-C: Kopírovat
 • Command-V: Vložit
 • Command-Z: Zpět
 • Command-Shift-Z: Odvolat akci zpět
 • Command-A: Vybrat všechny položky.
 • Command-F: Hledat
 • Command-H: Skrýt: Skryje všechna okna aplikace v popředí.
 • Command-Alt-H: Nechá zobrazenou pouze aplikaci v popředí a skryje všechny ostatní.
 • Command-M: Minimalizovat přední okno do Docku.
 • Command-Alt-M: Minimalizovat všechna okna v popředí.
 • Command-N: Nový dokument nebo okno
 • Command-O: Otevřít vybranou položku nebo dialogové okno.
 • Command-P: Tisknout aktuální dokument.
 • Command-S: Uložit aktuální dokument.
 • Command-W: Zavřít okno v popředí.
 • Command-Alt-W: Zavře všechna okna aplikací.
 • Command-Q: Ukončit aplikaci.
 • Command-mezerník: Otevře Rychlý náhled vybrané položky.
 • Command-čárka (,): Otevře předvolby aplikace v popředí.
 • Command-Tab: Přepínání otevřených aplikací či oken, podle pořadí, ve kterém byly použity naposledy.

Snímky obrazovky

 • Command-Shift-3: Pořídit snímek celé obrazovky
 • Command-Shift-4: Pořídit snímek vybrané části obrazovky

Práce s dokumenty

 • Command-B: Zvýrazní vybraný text tučně, nebo zruší tučné zvýraznění.
 • Command-I: Zvýrazní vybraný text kurzívou, nebo zruší kurzívou.
 • Command-U: Potrhne vybraný text, nebo zruší podtržení.
 • Alt-Delete: Smaže slovo vlevo od kurzoru.
 • fn-Delete: Smaže znak vpravo od kurzoru.

43 klávesových zkratek pro Windows, které zlepší vaši produktivitu

Používáte Windows a pracujete na počítači každý den? Pak musíte znát těchto 43 klávesových zkrakek, které zlepší produktivitu vaší práce a ušetří spoustu času.

Obecné zkratky

 • F1: Nápověda
 • F2: Přejmenovat soubor/složku
 • F3: Hledat soubor/složku
 • F5: Znovu načíst okno
 • ALT + F4: Zavřít aktivní složku/aplikaci
 • ALT + ENTER: Zobrazit vlastnosti dané položky
 • ALT + Šipka vlevo: Zpět
 • ALT + Šipka vpravo: Dopředu
 • ALT + Šipka nahoru: Posunout se dopředu o jednu obrazovku
 • ALT + Šipka dolů: Posunout se dozadu o jednu obrazovku
 • ALT + TAB: Přepínat mezi otevřenými obrazovkami
 • CTRL + F4: Zavřít aktivní dokument
 • CTRL + A: Označit všechny soubory/text v aktivním okně
 • CTRL + C: Kopírovat
 • CTRL + D/DELETE: Smazat označenou složku a přesunout ji do koše
 • CTRL + V: Vložit
 • CTRL + X: Vyjmout
 • CTRL + Y: Vrátit zpět vrácenou akci (dopředu)
 • CTRL + Z: Vrátit akci zpět
 • CTRL + (+) nebo CTRL + (–): Přiblížit nebo oddálit
 • CTRL + Šipka vpravo: Posunout kurzor na začátek následujícího slova
 • CTRL + Šipka vlevo: Posunout kurzor na začátek předchozího slova
 • CTRL + Šipka dolů: Posunout kurzor na začátek následujícího paragrafu
 • CTRL + Šipka nahoru: Posunout kurzor na začátek předchozího paragrafu
 • SHIFT + DELETE: Smazat označený soubor bez přesunutí do koše (trvalé smazání)
 • ESC: Zastavit nebo ukončit aktuální příkaz

Práce se složkami a zástupci souborů

 • CTRL + C: Kopírování
 • CTRL + V: Vložení
 • CTRL + X: Vyjmutí
 • SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše
 • ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt
 • CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět
 • CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně
 • BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky

Kopírování souboru: Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jiné složky.

Vytvoření zástupce: Stiskněte a podržte klávesu CTRL + SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebo do nějaké složky.

Zkratky logo Windows

 • Logo Windows: Nabídka Start
 • Logo Windows + E: Průzkumník Windows
 • Logo Windows + F: Najít soubory nebo složky
 • Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
 • CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače
 • Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu
 • Logo Windows + L: Uzamknutí počítače

 

30 klávesových zkratek pro všechny prohlížeče

Webové prohlížeče mají mnoho společných klávesových zkratek, které urychlují práci s počítačem. Nezáleží na tom, zda používáte Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer nebo Operu. Následující klávesové zkratky budou fungovat i ve vašem prohlížeči.

Tabs/Karty

 • Ctrl+1..8 – Přepínání mezi jednotlivými kartami, zleva doprava.
 • Ctrl+9 – Přepne na poslední kartu.
 • Ctrl+Tab – Přepne na další kartu vpravo. (Ctr+Page Up funguje také, ale ne v IE)
 • Ctrl+Shift+Tab – Přepne na předchozí kartu vlevo. (Ctr+Page Down funguje také, ale ne v IE)
 • Ctrl+W, nebo Ctrl+F4 – Zavře aktuální kartu.
 • Ctrl+Shift+T – Znovuotevře posledně zavřenou kartu.
 • Ctrl+T – Otevře novou kartu.
 • Ctrl+N – Otevře nové okno v prohlížeči.
 • Alt+F4 – Zavře aktuální okno.

Navigace

 • Alt+šipka vlevo, nebo Backspace – O stránku zpět.
 • Alt+šipka vpravo, nebo  Shift+Backspace – O stránku dopředu.
 • F5 – Znovu načíst stránku.
 • Escape – Zastavení načítání.
 • Alt+Home – Otevře domovskou stránku.
 • Ctrl+L, nebo Alt+D, nebo F6 – Zaměří kurzor do vyhledávacího/adresního okna. Můžete ihned začít psát a hledat.
 • Ctrl+Enter – předepíše www. a doplní .com k textu, který napíšete do vyhledávače. Například google doplní jako www.google.com a otevře v nové kartě.
 • Alt+Enter – Otevře aktuální stránku v nové kartě.

Vyhledávání

 • Ctrl+F, nebo F3 – Otevře vyhledávací box.

Zooming

 • Ctrl a +, nebo Ctrl+kolečko na myši nahoru – Přiblížení stránky.
 • Ctrl a –, nebo Ctrl+kolečko na myši dolů — Oddálení stránky.
 • Ctrl+0 – Výchozí zoom level.
 • F11 – Full-screen mód.

Historie a oblíbené

 • Ctrl+H – Otevře historii prohlížeče.
 • Ctrl+J – Otevře historii stahování.
 • Ctrl+D – Vloží stránku do oblíbených.
 • Ctrl+Shift+Del – Otevře okno s možností vymazat historii prohlížení.

Další funkce

 • Ctrl+P – Vytiskne danou stránku.
 • Ctrl+S – Uloží aktuální stránku do počítače.
 • Ctrl+O – Nabídne možnost otevřít v internetovém prohlížeči soubor z vašeho počítače.
 • Ctrl+U – Otevře zdrojový kód aktuální stránky. (Nefunguje v IE).