Stránky nebudou fungovat, protože nemáte zapnutý JavaScript: vyřešit problém
Cvičení Přesnost Dokončeno
Střední řada: j, f, k, d 0%

0%

Střední řada: g, h 0%

0%

Střední řada: s, l 0%

0%

Střední řada: a, ů 0%

0%

Střední řada: jednoduchá slova 0%

0%

Horní řada: t, z 0%

0%

Horní řada: r, u 0%

0%

Horní řada: e, i 0%

0%

Horní řada: q, w, o, p 0%

0%

Horní řada: jednoduchá slova 0%

0%

Spodní řada: v, m 0%

0%

Spodní řada: b, n 0%

0%

Spodní řada: c, čárka 0%

0%

Spodní řada: x, tečka 0%

0%

Spodní řada: y, spojovník 0%

0%

Spodní řada: jednoduchá slova 0%

0%

Spodní řada: jednoduchá slova 2 0%

0%